Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Källkritik

Välkommen till bibliotekets guide om källkritik!

I den här guiden hittar du tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska värdera ditt material. Du kan också boka en tid med en bibliotekarie om du vill ha mer hjälp.

Bild på bokhyllor i biblioteket i Västerås

Välkommen till högskolebiblioteket!

Här kan du låna böcker, läsa e-böcker, söka efter artiklar och få hjälp med informationssökning. Vi har datorer du kan sitta och plugga vid på båda våra bibliotek.

Vi har bibliotek i Eskilstuna och Västerås

Våra öppettider är måndag-torsdag 09.00-18.00, fredag 09.00-15.00 med reservation för ändrade öppettider under helger och sommaren.

Bild på människor i biblioteksmiljö

Följ oss gärna på Facebook @mdhbiblioteket

Där lägger vi ut söktips, information om nya databaser, ändrade öppettider med mera.

Har du frågor om guiden?

Bild på bibliotekarier

Kontakta oss via e-post: biblioteket@mdh.se

Följ oss på Facebook

Facebook-loggan  
Länk som öppnar ny fflik: 
Facebook@mdhbiblioteket

För senaste nytt, söktips, nya databaser, ändrade öppettider med mera.

Chatta med biblioteket!

chat loading...

Här ovanför ruta att skriva chattext i.Konversationen syns i rutan ovanpå det, men konversationstexten måste markeras manuellt för textläsningsmjukvaran.