Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Legimus och tillgänglig läsning

Information om vem som får teckna konto i Legimus, vilket material som finns och hur man använder det.

Konto i Legimus

Vem får teckna konto i Legimus?

Legimus finns för att du ska kunna läsa böcker på samma villkor som andra. Vanliga anledningar att till exempel talböcker hjälper är att dyslexi, ADHD eller autism gör läsning av fysiska böcker svårt.

För att få teckna ett konto i Legimus krävs att du har en läsnedsättning. Det betyder att du har en långvarig situation där information tryckt på papper innebär svårigheter för dig att läsa den. Du måste inte visa ett intyg, men du måste kunna göra det troligt för oss att du har en läsnedsättning. Är du berättigad att använda talböcker?

Boka en tid för att prata med en bibliotekarie om att teckna konto i Legimus.

Hur kan jag göra om jag inte får teckna ett Legimuskonto?

Det kan finnas flera anledningar till att du föredrar att lyssna på en bok. Du kan i så fall använda en talsyntes, dvs. en syntetisk röst som gör att du kan lyssna på digital text. Högskolan erbjuder gratis nedladdning av talsyntesen Tor Talk, i menyn kan du välja att läsa mer om hur du laddar programmet.

Uppläsningsfunktioner finns i många datorer, mobiler och i textbehandlingsprogram.