Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Problemet

Även om du är klar över vilket ämnesområde som din utredning ska beröra måste du formulera ett problem som innebär ett resonemang om poängen med ditt arbete. Den bästa utgångspunkten för en undersökning är ofta en fråga -- en möjlighet man vill utnyttja eller ett problem man vill studera och om möjligt lösa.

Frågan utgör således utredningens problem, det som utredningen kretsar kring. Några exempel: Hur kan småföretag utnyttja sociala nätverk? Finns det sätt att öka innovationsförmågan i företag och organisationer? Vad innebär en gemensam Europavaluta för företag i Sverige?

I denna del av Metoddoktorn hittar du synpunkter och råd inför detta mycket viktiga moment i ditt utredningsarbete.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.