Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Energi- och byggnadsteknik

Artiklar

hittar du i tidskrifter inom byggnads- och energiteknik. Det finns tre olika sorters tidskrifter och vid högskolestudier rekommenderas du att hänvisa till artiklar ur vetenskapliga tidskrifter i dina arbeten.

Vetenskapliga tidskrifter

 

 • Målgrupp: utbildade inom byggforskning och forskare inom området.
 • Redovisar forskning och forskningsresultat.
 • Anonyma experter granskar artiklar innan publicering

 

Det finns många tidskriftsförlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter. I dem finns de artiklar som presenterar forskning och ny kunskap inom byggnadsteknik och energiteknik. Biblioteket har många fler tidskrifter inom området men här ser du några av dem. Bekanta dig gärna med hur de är uppbyggda och vad de innehåller.

Om du vill söka artiklar som garanterat är vetenskapligt granskade så rekommenderar vi databasen Scopus från Elsevier.

 

Bransch- och facktidskrifter inom bygg

 

 • Målgrupp: yrkesverksamma och fackmän
 • Nyheter och information till verksamma inom professionen
 • Granskas av redaktörer

Facktidskrifter kan vara en bra informationskälla både under och efter din utbildning, språket är mindre akademiskt. Kvalitetsmässigt granskas inte innehållet av forskare utan av redaktören för tidskriften. Forskare kan publicera artiklar i dessa på ett mer lättillgängligt språk. Forskningsresultat kan hänvisas till men publiceras inte i original.

  - -    Byggtjänst: aktuellt om tekniken och regelverk

  - -    Byggvärlden

  - -    Husbyggaren    

  - -    Ljuskultur            

  - -    Nordisk energi

  - -    Samhällsbyggaren

  - -    Svenska byggtidning

Populärvetenskapliga tidskrifter

Populärvetenskapliga tidskrifter innehåller artiklar som berättar om forskning även om forskningen i sig inte publiceras där. Eftersom syftet är att underhålla så är källorna inte sådana som du kan använda i det du skriver på högskolan. Den får du hitta på annat håll.

 • Målgrupp: intresserad allmänhet
 • Presenterar ämnet på ett underhållande sätt
 • Artiklarna skrivs av en journalist eller av forskaren själv

Ämnesdatabaser

Här finns en mängd informationskällor inom området bygg- och energiteknik

​Databaser inom angränsande ämnesområden

Ämnesövergripande databaser

Fler databaser


Hur hittar jag hela artikeln?

Det finns olika sätt att hitta en artikel i fulltext, och ibland kan det krävas många klick innan du når fram:

 1. PDF direkt i databasen.
 2. Full text-länken: Använd bibliotekets länkning för att hitta artikeln via en annan databas.
 3. Google Scholar
 4. Tidskrift i biblioteket
 5. Fjärrlån – Om du inte hittar artikeln på något av dessa sätt betyder det antagligen att vi inte har tillgång till den. Då får du göra ett fjärrlån. Det betyder att vi beställer artikeln från något annat bibliotek och det kostar 40 kr/artikel.

 

Kom ihåg att det nästan alltid går att få tag på en artikel som du behöver. Välkommen att kontakta oss på biblioteket, så hjälper vi dig.