Skip to main content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Pedagogik och didaktik

Akademiskt skrivande

Det akademiska skrivandet är en viktig del av alla utbildningar på högskolenivå. 
Mycket i ditt skrivande kan du förbättra och öva på egen hand genom att till exempel läsa mer. Det finns hjälp att få för att utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Utveckla ditt skrivande

En gång i månaden har högskolans språkpedagoger drop-in på biblioteket. 
De svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande och 
dina akademiska texter. Ta med den text du vill ha hjälp med!  

Uppsatsakuten

En gång per termin anordnas Uppsatsakuten på högskolan. 
Bibliotekarier och språkpedagoger handleder och tipsar i skrivande, 
informationssökning och referenshantering och det bjuds på fika!

Aktuella datum hittar du i Bibliotekskalendern!