Skip to main content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Cite right - concerning academic integrity

A self-study guide from the University Library

Sources

Bildupphovsrätt i Sverige. (2018). Bildupphovsrätt: frågor och svar om bildrättigheter. Retrieved 2018-11-23 from https://bildupphovsratt.se/fragor-och-svar-om-bildrattigheter

Björklund, M. & Paulsson, U. (2014). Academic papers and theses : to write and present and to act as an opponent. Lund: Studentlitteratur.

Blekinge Institute of Technology, Kristianstad University, Linnaeus University & Umeå University. (n.d.). Writing Guide: Copyright. Retrieved 2019-01-17 from http://writingguide.se/publishing/copyright/

Blekinge Institute of Technology & Linnaeus University. (2015). Refero - an Anti-plagiarism Tutorial. Retrieved 2019-01-17 from http://refero.lnu.se/english/

Carroll, J. & Zetterling, C. (2009). Hjälp studenterna att undvika plagiering [Electronic resource]. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. Retrieved 2019-01-17 from http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:498928/FULLTEXT01.pdf

Creative Commons. (2018). Retrieved 2018-11-29 from https://creativecommons.org/

Curtin University. (n.d.). Checklist to Help You Prevent Plagiarism in Your Work. [pdf] Retrieved from https://academicintegrity.curtin.edu.au/local/docs/StudentChecklist.pdf

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. (2011). Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning (2 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Erikson, M. (2015). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund, Studentlitteratur.

KTH Royal Institute of Technology. (2018). Write & cite. Retrieved 2018-12-20 from https://www.kth.se/en/kthb/aktiviteter-och-stod/guider/referenshantering/citering-1.787591

Linköping University. (n.d). NoPlagiat: Self-study about Plagiarism & Copyright. Retrieved 2018-11-23 from http://noplagiat.bibl.liu.se/default.en.asp

Linköpings universitet. (u.å). Parafraseringsövningar. Unpublished. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Lund University Libraries [Akademiskt skrivande/Academic writing]. (2016, September 19). Why references? [video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=X7x1t4DLGFI&index=14&list=PLeVxAnFsasIqIc8b03kHA3tw-xfIwgO2M

Lund University Libraries. (2018). Academic Integrity. Retrieved 2018-11-23 from https://www.lub.lu.se/en/services-support/student-support/academic-writing/academic-integrity

Lund University Libraries. (2018). Open online courses (MOOC) on academic writing. Retrieved 2019-01-16 from https://www.lub.lu.se/en/services-support/student-support/academic-writing/open-online-courses-mooc-on-academic-writing

Massachusetts Institute of Technology. (n.d.). Academic integrity at MIT : A Handbook for Students. Retrieved 2018-12-19 from https://integrity.mit.edu/

Mälardalen University. (2017). How an investigation is carried out. Retrieved 2019-01-17 https://www.mdh.se/student/stod-studier/regler-rattigheter/regler-kring-fusk/sa-gar-en-utredning-till-1.100574

Mälardalen University. (2017). What really counts as cheating?. Retrieved 2019-01-17 from https://www.mdh.se/student/stod-studier/regler-rattigheter/regler-kring-fusk

Mälardalen University. (2018). Academic writing. Retrieved 2019-01-17 from https://www.mdh.se/student/stod-studier/akademiskt-skrivande/academic-writing-1.114516

Mälardalen University. (2018). Reference management software. Retrieved 2019-01-17 from http://libguides.mdh.se/reference_management_software

Mälardalen University. (2018). Study environment. Retrieved 2019-01-17 from https://www.mdh.se/student/stod-studier/stod-under-studierna-1.99097

Mälardalen University. (2019). Resources for writing references. Retrieved 2019-01-17 from https://www.mdh.se/bibliotek/kurser-stod/referera/guider-till-olika-referensstilar-1.79882

Penn State University Libraries. (2019). APA Quick Citation Guide: In-text Citation. Retrieved 2019-01-17 from https://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/intext

PrioInfo. (n.d.). URKUND Plagiathandboken: Tips och råd för elever och studenter. Retrieved 2018-12-20 from https://www.hb.se/PageFiles/132916/Urkunds_plagiathandbok.pdf

Swales, J. M. & Feak, C. B. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills (3 rev. and expanded ed.). Ann Arbor: The University of Michigan Press.

University of Gothenburg. (2017). Searching and citing: Plagiarism. Retrieved 2018-11-23 from http://www.ub.gu.se/skriva/plagiering/

University of York. (2019). Copyright: a Practical Guide: Using images. Retrieved 2019-01-16 from https://subjectguides.york.ac.uk/copyright/images

URKUND. (n.d.). A student's guide to URKUND. Retrieved 2019-01-17 from https://www.urkund.com/student/

World Intellectual Property Organization. (n.d.). Copyright. Retrieved 2019-01-17 from https://www.wipo.int/copyright/en/

chat loading...