Skip to main content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Nyheter och ändringar i APA 7 (2019)

(publicerad med tillstånd av Högskolan i Väst: https://hv.se.libguides.com/referera)

 

1) Artikelreferens

Om det finns häftnummer ska det alltid finnas med i parentes. Volymnumret i kursiv stil, dock inte häftnumret, t.ex.:

       ...Sex Education, 15(2),129-143.

 

2) Bokreferens

Förlagsorten behöver inte skrivas, t.ex.:

Beckman, A., Nilsson, L., & Sorbring, E. (2019). Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd. (Första upplagan). Liber.

 

3) Databaser

Länken till databasen behöver inte vara med.

 

4) PDF

Bara webbadresseninte ordet "Hämtad", t.ex.: 

Sverige. Riksrevisionen (2004). Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. (RiR 2004:9). www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dde7/1518435507612/RiR_2004_9.pdf

 

5) Webbsida 

Bara webbadresseninte ordet "Hämtad", t.ex.: 

Martin, C. M. (2016). Be kind to yourself: how self-compassion can improve your resiliency. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/self-compassion-can-improve-your-resiliency/art-20267193

 

6) YouTube

Bara webbadresseninte ordet "Hämtad", t.ex.: 

Tanner, L. (2019, oktober 31). APA 7th Edition Video. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Kt4HdjyvZBs

Mer information om vad som är nytt i sjunde upplagan:


Video

Video (56 min): APA (2019, October 24) What’s New in APA Style: inside the Seventh Edition of the Publication Manual of the American Psychology. Youtube.

Tryckt exemplar av manualen finns på Högskolebiblioteket: Publication manual of the American Psychology Association. 7. ed.