Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Behöver du hänvisa till en karta som du har med i din uppsats? 

Generellt gäller att du alltid ska ange varifrån du har hämtat din kartbild. Det finns i dag kartor som är licensierade med Creative commons t ex Wikimedia och det materialet är godkänt för spridning och delning.

Kartor från Google Maps

Du får använda en kartbild/screenshot i din uppsats på två villkor. Du får absolut inte ändra bilden och du måste absolut alltid ange källa.

OpenStreetsMaps

OpenStreetMaps använder öppna data och får användas. Som alltid måste källan anges. När du anger källa föreslår organisationen att du anger källa. De kräver också att din källhänvisning består av “© OpenStreetMaps bidragsgivare”.

Du måste också göra klart att datan är tillgänglig under licensen Open Database License, och om du använder deras kartrutor, att kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA. 

Chatta med biblioteket!

null