Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Hänvisa till bilder

Referera alltid till bilder, figurer eller tabeller som du använder till din egen text. En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller figuren. I referensen ska det framgå att du har fått tillstånd att återge bilden eller figuren, om det är så att tillstånd krävs. Tänk på att figurer hänvisas fullständigt till i direkt anslutning till figuren i texten och även i referenslistan enligt APA-standard.

 

Härefter film med uppläsning av brödtexten:

Filmlänk:

 

Några exempel (enligt APA 6. uppl.)

 

Att referera till en bild i löpande text

Om du skriver och resonerar kring en bild eller figur i din egen text ska du referera till den på samma sätt som för t.ex. ett skrivet verk. Det innebär att du ska namnge upphovspersonen eller upphovspersonerna, och datumet för när bilden skapades eller publicerades. Om bilden eller figuren är en del av ett annat verk så tar du med uppgifter om bilden, figuren eller tabellen efter upphovspersonens/upphovspersonernas efternamn och årtal. Skriv då samma uppgifter som finns i orginalkällan, t ex numrering av tabell. 

 

Bilder eller figurer från en bok

Exempel:

Liksom Bettany-Saltikov beskriver så kan en mind map vara ett användbart verktyg då man planerar att göra en systematisk översikt (2012, figure 3.2).

 

Bilder som du hittar fristående på nätet

Exempel: 

Det sena 1800-talets mode är väl återgivet i tavlan A Parisian Lady (Manet, 1876).

Hänvisa till en bild i referenslistan

Alla bilder som du refererar till, eller återger, i din text måste även vara med i din referenslista.

 

Bilder eller figurer som är del av en annan källa

Om bilden, figuren eller tabellen som du hänvisar till är del av en annan källa, t ex en bok eller en tidskriftsartikel så ska referensen till den vara utformad på samma sätt som referensen till originalet. Du behöver inte ange några detaljer kring bilden eller figuren i referenslistan. Om du återger en figur, tabell eller bild i din text måste du ta reda på om du har rätt att få göra det och även ange i referensen att du har tillstånd att återge den.

Exempel: 

Bettany-Saltikov, J. (2012). How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide . Maidenhead: Open University Press. Återgiven med tillstånd.

 

Bilder som du hittar fristående på nätet

Följande format används i din referenslista när du har hittat en bild online. Upphovspersonens/Upphovspersonernas namn. (År). Titel. [Typ av medium]. Hämtad från URL. Licens.

Exempel: 

Monfils, L. (2008). X-ray of the heelbone with plantar fasciitis [fotografi]. Hämtad från http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Plantar_fasciitis#mediaviewer/File:Fasciitis.jpg. (CC BY SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

När du återger en bild, figur eller tabell i din egen text

När du återger en bild, tabell eller figur i din text, så ska en referens placeras direkt under bilden, till exempel:

 

Manet, E. (1876). A Parisian Lady [olja på canvas].Stockholm: Nationalmuseum. Hämtad från: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Parisian_Lady_(%C3%89douard_Manet)_-_Nationalmuseum_-_19127.tif (CC Public Domain) https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/

Chatta med biblioteket!

null