Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Konsekvenser av plagiering

Vad får då plagiering för konsekvenser och hur går en utredning till? Påföljden för en student som konstateras ha plagierat är i normalfallet avstängning från studierna under 6 veckor. Under avstängningsperioden har du inte rätt till studielån från CSN. Observera att disciplinnämnden i normalfallet inte tar hänsyn till påstådd okunskap kring plagiat, eftersom studenter vid Mälardalens högskola har en skyldighet att ta reda på vad som gäller.

 

Härefter film med uppläsning av brödtexten:

 

Läs mer

Chatta med biblioteket!

null