Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Hur upptäcks plagiering?

En lärare som misstänker fusk genom plagiat är skyldig att anmäla detta till högskolans disciplinnämnd. Lärare känner i de flesta fall igen plagiat när de ser det.

Som ett verktyg för att upptäcka och motverka plagiat i inlämnade examina använder lärare ett webbaserat system för textigenkänning som heter Urkund [Ouriginal]. Urkunds [Ouriginal] källmaterial är omfattande och utgörs av både publicerade och opublicerade texter och framför allt av tidigare studenters arbeten.

 

Härefter film med uppläsning av brödtexten:

Chatta med biblioteket!

null