Skip to Main Content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Quiz

Här är två quiz där du kan testa dina kunskaper om plagiering och hur man undviker att plagiera.