Skip to main content Mälardalens högskola | Mälardalens högskola

Referera mera - om akademisk hederlighet

en självstudieguide från Högskolebiblioteket

Guider till olika referensstilar

Här nedan har vi samlat guider och manualer för olika referensstilar som ofta används på Mälardalens högskola

APA

I augusti 2019 kom den 7:e upplagan av APA och i den finns en mängd förändringar. Det kommer att finnas information om både 6:e och 7:e upplagan ett bra tag framöver bland våra guider och riktlinjer vid MDH.

 

Nyheter och ändringar i 7:e upplagan APA 7 2019 

(publicerad med tillstånd av Högskolan i Väst: https://hv.se.libguides.com/referera)

 

1) Artikelreferens

Om det finns häftnummer ska det alltid finnas med i parentes. Volym i kursiv stil, dock inte häftnummer.

t.ex.: Sex Education, 15(2),129-143.

2) Bokreferens

förlagsorten behöver inte skrivas, t.ex. 

Beckman, A., Nilsson, L., & Sorbring, E. (2019). Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd. (Första upplagan).  Liber.

3) Databaser

Länken till databasen behöver inte vara med.

4) PDF

Bara URL-adressen, inte ordet Hämtad, t.ex.: Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. (RiR 2004:9). https://www.riksrevisionen.se/download/
18.78ae827d1605526e94b2dde7/1518435507612/RiR_2004_9.pdf

5) Webbsida 

Enskild författare: Martin, C. M. (2016). Be kind to yourself: how self-compassion can improve your resiliency. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/
self-compassion-can-improve-your-resiliency/art-20267193

6) YouTube

Tanner, L. (2019, oktober 31). APA 7th Edition Video. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Kt4HdjyvZBs

Mer information om vad som är nytt i sjunde upplagan:

https://apastyle.apa.org

Video (56 min):

APA (2019, October 24) What’s New in APA Style: inside the Seventh Edition of the Publication Manual of the American Psychology [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=jOVZp8m0PCM

Bok (finns på Högskolebiblioteket)

Publication manual of the American Psychology Association. 7. ed.

 

Harvard

Länk: Guide till Harvardsystemet (Högskolan i Borås)

Länk: Harvard - skriva referenslista (Umeå universitetsbibliotek)

IEEE

Länk: IEEE-systemet (Chalmers)

Länk: IEEE Referencing Style Sheet (University Library of Bath). Engelskspråkig webbresurs.

MLA

Länk till: MLA Formatting and Style Guide (The Purdue Qwl). Engelskspråkig webbresurs.

Oxford

Oxford- skriva referenslista (Umeå universitetsbibliotek)

Oxford - hänvisningar i text (Umeå universitetsbibliotek)

Stilguiderna från Umeå universitet baseras på 17:e upplagan av The Chicago manual of style.

Om citering och referenser

Länk: Söka, läsa och värdera vetenskapliga texter (Göteborgs universitet)

Många referenser att hålla reda på?

Då kan du ta hjälp av ett referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla och organisera dina referenser. Du kan integrera referenserna med MS Word så att du kan skapa automatiska litteraturhänvisningar i din text. Läs mer i (länk:) guiden om referenshanteringsprogram.

chat loading...

Här ovanför textruta till chatt.